Start arrow Informacje ogólne arrow Historia Wenezueli

Czy wiesz, że ...

W Wenezueli dostępna jest najtańsza ropa naftowa na świecie. W chwili obecnej w sprzedaży detalicznej litr ON kosztuje ~7gr/1L.
 
Historia Wenezueli
Tereny dzisiejszej Wenezueli w okresie prekolumbijskim zamieszkane były przez różne grupy Indian. W roku 1498 Krzysztof Kolumb dotarł do ujścia Orinoko. Później, w latach 1499-1500, kraj był dalej eksplorowany przez hiszpańskiego konkwistadora Alonso de Hojeda, który był uczestnikiem wyprawy Ameriga Vespucciego. Vespucci dotarł do jeziora Maracaibo. Ponieważ Andy leżą wzdłuż północnego wybrzeża to penetracja była wyjątkowo trudna. W okolice zwabiała poszukiwaczy złota legenda o El Dorado. Tereny Wenezueli z El Dorado włącznie, oddał jako spłatę długów Karol V Habsburg augsburskim bankierom rodziny Welser w 1529 roku. Od XVI wieku tereny Wenezueli kolonizowane przez Hiszpanów w 1556 włączone zostały do hiszpańskiego wicekrólestwa Peru, a w 1717 wicekrólestwa Nowej Granady (Nueva Granada). Rolę siły roboczej do końca XVI wieku pełnili Indianie (system tzw. repartimiento), a z początkiem XVII wieku murzyńscy niewolnicy sprowadzani z Afryki.

Bohaterem narodowym Wenezueli jest Simon Bolivar, strateg i wizjoner, którego marzeniem było utworzenie na kontynencie południowoamerykańskim  wielkiego panstwa wolnych ludzi. El Libertador  pochodzil z wenezuelskiej rodziny plantatorow kakao,  swoje  zycie poswiecil walce o wolność krajow Ameryki Lacinskiej.  Po ogłoszeniu Deklaracji Niepodleglosci i upadku pierwszej Republiki (1811-1812) grupa patriotow z Bolivarem na czele przystąpiła do walki o niepodległość kolonii hiszpańskich. Po morderczym marszu przez Andy w 1821r i miesiącach walk Bolivar ogłosił powstanie Wielkiej Kolumbii i zostal wybrany jej tymczasowym prezydentem.  Nie przestal dazyc do wyzwolenia i zjednoczenia innych  kolonii hiszpańskich.  W tym samym czasie Wielka Kolumbia rozpadla się na Wenezuele, Kolumbie i Ekwador.  Bolivar zostal wygnany z ojczyzny, która ogłosiła secesje i suwerenność. Bolivar zmarl w biedzie w 1830r. 19 lat pozniej zostal zrehabilitowany.  Prochy bohatera umieszczono w narodowym Panteonie, wystawiono mu mnóstwo pomnikow, a walute wenezuelska nazwano Bolivarem. 

 Pierwszym prezydentem został José Antonio Páez i był nim do roku 1846. Później wywarł wielki wpływ na politykę Wenezueli będąc rodzajem dyktatora (caudillo). W XIX i XX wieku częste okresy rządów dyktatorskich i uciekanie się do przemocy w walce politycznej. Po upadku dyktatury w 1935 roku utworzenie partii politycznych: Akcja Demokratyczna z Rómulo Betancourtem i Partia Społeczno-Chrześcijańska z Raul Leonim. W latach 1945-47 krótka liberalna prezydentura Betancourta, a potem przewrót wojskowy po którym dyktatorem do roku 1958 został Marcos Pérez Jiménez. 

Obecna, oficjalna nazwa Wenezueli to Republica Bolivariana de Venezuela. W kraju panuje ustroj demokratyczny, parlamentarny. Na jej czele stoi demokratycznie wybrany w 1999r prezydent Hugo Chavez Frias.

Gospodarke kraju dawniej oparta na rolnictwie, teraz napedza ropa naftowa. Wenezuela ma największe zloza ropy na swiecie, znajdujące się glownie na brzegach i pod dnem jeziora Maracaibo w polnocno-zachodniej czesci kraju. Wahania cen ropy naftowej i korupcja politykow rozregulowaly gospodarke kraju.  Wenezuela wysyla 1,5 miliona barylek ropy naftowej dziennie, glownie do Stanow Zjednoczonych. Obecnie prezydent Hugo Chavez czyni dzialania naprawcze w kraju po glebokim kryzysie panującym tu od lat 70-tych, jednoczesnie stawia na turystyke do Wenezueli.  Wenezuela przezywa obecnie intensywny proces przemian gospodarczych, politycznych i społecznych. W gospodarce rozwijana jest samorządność i realizowany jest proces wlaczenia społecznego  w oparciu o zagwarantowane konstytucyjnie poszanowanie własności prywatnej. W obszarze polityki wprowadzany jest w Zycie model oparty na politycznym zaangażowaniu społeczeństwa i poszanowaniu praw wszystkich obywateli.  Konstytucja ustanawia mechanizm referendum dla sprawowania rzeczywistej kontroli nad rządzącymi i formuluje zasady ochrony praw społeczności indiańskich z jednej strony oraz poszanowania praw człowieka jako ekstra terytorialnego z drugiej.  Prowadzone sa misje, czyli programy zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych  w dziedzinach ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, właściwego wyżywienia, dostępu do oswiaty i ugruntowania tożsamości narodowej.